Proizvodnja

Kompania Univerzal Toni është prodhues i produkteve nga plastika për nxemje dhe ujësjellës :

Firma Univerzal Toni je proizvodjac za proizvodi od plastike za grejanje i  vodovod :

Klip shina për gypa për ngrohje në dysheme.

Klip sine za cevi za podno grejanje.

Klip mbajtese për gypa për ngrohje në dysheme.

Klip drzac cevi za podno grejanje.

PP Kthesa perfundimtare.

PP deo zavrsnog elementa.

Mbrojtese plastike per gypa.

Plasticni pokrivac cevi.